Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2017 (Bản thảo)

Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2017 (Bản thảo)

thongbao_1 copy

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố

                 Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm

Ban Kỹ thuật xin kính gửi bản thảo “Báo cáo tổng kết chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2017”

Kính đề nghị các Viện/ Trung tâm/ Công ty/ Doanh nghiệp dành chút thời gian đọc và cho góp ý để hoàn chỉnh bản báo cáo.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ email: khdt.vkn@gmail.com trước ngày 12/01/2018

Xin trân trọng cảm ơn !

Download: Báo cáo Tổng kết TNTT 2017

Thảo luận