Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 & triển khai kế hoạch năm 2015

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 & triển khai kế hoạch năm 2015

Sáng ngày 28/01/2015 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 & Triển khai kế hoạch năm 2015”. Hội nghị do tiến sĩ Đoàn Cao Sơn, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng chủ trì và có sự tham gia của tất cả các cán bộ, công nhân viên chức trong Viện. Hội nghị là buổi đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đạt được trong năm 2014 và từ đó đưa ra những kế hoạch cần triển khai trong năm 2015.

Với vai trò là cơ quan đầu ngành trong kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng và các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, năm vừa qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, viên chức của Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về chuyên môn, Viện vẫn duy trì tốt công tác quản lý theo tiêu chuẩn ISO – IEC/17025 và GLP, năm 2014 Viện tiếp tục được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn là Phòng thí nghiệm tiền đánh giá. Viện vẫn tiếp tục là đầu mối triển khai giai đoạn 1 của dự án Hợp phần 2.2 “Tăng cường năng lực Kiểm nghiệm thuốc”. Trình độ chuyên môn, quản lý ngày càng được nâng cao và hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, số lượng thuốc phân tích, kiểm tra được ngày càng tăng, trong đó có nhiều loại dược chất và dạng bào chế mới. Năng lực kiểm nghiệm của Viện còn được các đối tác nước ngoài công nhận, do đó Viện vẫn tiếp tục trúng thầu kiểm nghiệm thuốc cho đối tác nước ngoài. Vì vậy, ngoài hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Y tế giao, Viện tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các cấp cơ sở để nâng cao năng lực cho toàn hệ thống Kiểm nghiệm, đặc biệt Viện đang triển khai xây dựng phần mềm hệ thống trên nền website (tại địa chỉ http://hethongkiemnghiem.vn) nhằm tăng cường công tác quản lý, công tác theo dõi, giám sát chất lượng thuốc cũng như tạo ra phương tiện thuận lợi để liên kết toàn bộ Hệ thống kiểm nghiệm của cả nước.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn luôn được chú trọng. Viện vẫn đang thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp thành phố và 19 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài hầu hết đều gắn liền với hoạt động thực tiễn của Viện, được ứng dụng có hiệu quả vào công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, góp phần không nhỏ để nâng cao công tác chuyên môn, tăng cường năng lực kiểm nghiệm. Viện thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Hội đồng dược điển Mỹ nhằm tiếp thu các công nghệ phân tích mới và giữ mối quan hệ mật thiết với các viện viện kiểm nghiệm trong khu vực ASEAN. Ngoài cử các đoàn đi học tập, công tác tại nước ngoài, Viện còn hợp tác với một số trường đại học Hàn Quốc, tạo điều kiện cho sinh viên Hàn Quốc sang học tập tại Viện.

Với những thành tích đạt được, các tổ chưc, cá nhân trong Viện cũng đã nhận được sự khích lệ, động viên của Nhà nước và của Bộ Y tế. Đáng kể nhất là Trung tâm Đánh giá tương đương sinh học đã nhận được Huân chương lao động hạng ba.

Một số hình ảnh trong buổi tổng kết:

1

Ts. Đoàn Cao Sơn, Viện trưởng báo cáo tổng kết năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

2

Ts. Trần Việt Hùng, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện tổng kết công tác công đoàn.

3

ThS. Tạ Mạnh Hùng tổng kết công tác Thanh tra nhân dân.

4

Cn.  Ngô Quang Tài, trưởng phòng Tài chính- Kế Toán tổng kết công tác tài chính.

5

Ths. Tạ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm đánh giá tương đương sinh học thay mặt trung tâm nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

6

Các Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2014 nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Thảo luận