Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Báo cáo tổng hợp Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2013

Báo cáo tổng hợp Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2013

 

BỘ Y TẾ

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————


 

 

THÔNG BÁO

 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO SO SÁNH LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NĂM 2013”.


Báo cáo tổng kết chương trìnhMã số kết quả sẽ được Ban tổ chức chuyển đến các đơn vị trong Hội thảo Tổng kết Chương trình đánh giá năng lực Thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2013. Các đơn vị không tham dự Hội thảo, Ban tổ chức sẽ chuyển tài liệu báo cáo tổng kết và mã số kết quả theo đường công văn.


Mọi thông tin liên quan đề nghị các đơn vị liên hệ về Ban tổ chức chương trình theo địa chỉ:

Phòng Khoa học Đào tạo

Điện thoại: 04.39363794

Email: khdt.vkn@gmail.com


Ban Tổ chức chương trình xin trân trọng thông báo./.

 

Download: Báo cáo tổng kết chương trình

Thảo luận