Trang chủ » Cơ sở dữ liệu » Danh mục chất chuẩn »

Danh mục chất chuẩn

Danh mục chất chuẩn Viện Kiểm nghiệm thuốc TW

Để đáp ứng nhu cầu thông tin về hệ thống chất chuẩn sản xuất tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin đăng tải danh sách chất chuẩn hiện có tại Viện. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. TT […]