Trang chủ » Dược điển, Dược thư »

Dược điển, Dược thư

Hội nghị triển khai Nhiệm vụ xây dựng Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ VI

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, PGS.TS. Đoàn Cao Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam VI đã chủ trì Hội nghị triển khai Nhiệm vụ xây dựng Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ sáu. Đến tham dự hội nghị có toàn thể thành […]

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng bộ Y tế TTND.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định số 5171/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI. Hội đồng gồm có: * Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương […]

THÔNG TIN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V: Thông báo về việc thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử trong định tính B, chuyên luận Ngưu tất (Rễ) – Radix Achyranthis bidentatae

Trong quá trình áp dụng Dược điển Việt Nam để kiểm tra chất lượng dược liệu Ngưu tất, Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc trung ương đã phát hiện thấy có những mẫu đáp ứng, có những mẫu không đáp ứng phép thử Định tính B. Phép thử Định […]

Thông báo về việc ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ y tế đã ký Quyết định số 5358/QĐ-BYT về việc ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (Dược điển Việt Nam V). Dược điển Việt Nam V bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, trong đó có: 485 tiêu chuẩn […]

BAN HÀNH “DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ LẦN THỨ 2”

Năm 2017, Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ hai chính thức được xuất bản và ban hành theo quyết định số 5539/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dược thư là tài liệu chính thức của Bộ Y […]

Dược thư Quốc gia cơ sở

Dược thư Quốc gia cơ sở

Dược thư Quốc gia

Cơ sở dữ liệu về Dược thư Quốc gia

Hội đồng Dược thư Quốc gia

Bài viết về hội đồng Dược thư Quốc gia

Hội đồng Dược điển Việt Nam

Bài viết về Hội đồng Dược điển Việt Nam

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Trung tâm