Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Dược điển Việt Nam »

Dược điển Việt Nam

Hội nghị triển khai Nhiệm vụ xây dựng Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ VI

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, PGS.TS. Đoàn Cao Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam VI đã chủ trì Hội nghị triển khai Nhiệm vụ xây dựng Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ sáu. Đến tham dự hội nghị có toàn thể thành […]

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng bộ Y tế TTND.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định số 5171/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI. Hội đồng gồm có: * Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương […]

THÔNG TIN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V: Thông báo về việc thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử trong định tính B, chuyên luận Ngưu tất (Rễ) – Radix Achyranthis bidentatae

Trong quá trình áp dụng Dược điển Việt Nam để kiểm tra chất lượng dược liệu Ngưu tất, Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc trung ương đã phát hiện thấy có những mẫu đáp ứng, có những mẫu không đáp ứng phép thử Định tính B. Phép thử Định […]