Trang chủ » Giới thiệu »

Giới thiệu

CÁC HUÂN CHƯƠNG DO NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

Năm 2007:                       Huân chương Độc lập Hạng ba Năm 1997:                 Huân chương lao động Hạng nhất Năm 1981:                 Huân chương lao động Hạng ba

NĂNG LỰC CHÍNH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THUỐC

1. Công tác kiểm nghiệm thuốc và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Hàng năm Viện đã lấy hoặc tiếp nhận 2000 – 3000 mẫu thuốc và mỹ phẩm trong cả nước để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, xét duyệt thẩm định trên 1000 tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quản lý […]

TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

  1. Tổ chức: Tổ chức của Viện hiện nay gồm 7 Phòng chức năng, 10 Khoa chuyên môn và 2 Trung tâm. (Theo quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 15/9/2006 Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương). Trong tương lai gần […]

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Ngày 15/9/2006, Bộ Y tế có Quyết định số 3474/QĐ-BYT về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nhân sự, mối quan hệ công tác của Viện Kiểm […]

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ yêu cầu thực tế và tầm quan trọng của việc kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc để phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân , Bộ trưởng Bộ Y tế ký Nghị định số 845-BYT/NĐ ngày 29/7/1957 về việc thành lập Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ […]

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

  ViÖn KiÓm nghiÖm thuèc Trung ­Ư¬ng   National Institute of Drug Quality Control         – Tên tiếng Việt : VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG – Tên tiếng Anh : National Institute of Drug Quality Control – Tên viết tắt tiếng Anh  : NIDQC – Lôgô của Viện :     […]