Trang chủ » Giới thiệu » Năng lực thử nghiệm »

Năng lực thử nghiệm

NĂNG LỰC CHÍNH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THUỐC

1. Công tác kiểm nghiệm thuốc và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Hàng năm Viện đã lấy hoặc tiếp nhận 2000 – 3000 mẫu thuốc và mỹ phẩm trong cả nước để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, xét duyệt thẩm định trên 1000 tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quản lý […]