Trang chủ » Giới thiệu » Thành tích nổi bật »

Thành tích nổi bật

CÁC HUÂN CHƯƠNG DO NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

Năm 2007:                       Huân chương Độc lập Hạng ba Năm 1997:                 Huân chương lao động Hạng nhất Năm 1981:                 Huân chương lao động Hạng ba