Trang chủ » Thông báo »

Thông báo

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng bộ Y tế TTND.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định số 5171/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI. Hội đồng gồm có: * Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương […]

THÔNG TIN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V: Thông báo về việc thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử trong định tính B, chuyên luận Ngưu tất (Rễ) – Radix Achyranthis bidentatae

Trong quá trình áp dụng Dược điển Việt Nam để kiểm tra chất lượng dược liệu Ngưu tất, Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc trung ương đã phát hiện thấy có những mẫu đáp ứng, có những mẫu không đáp ứng phép thử Định tính B. Phép thử Định […]

THÔNG BÁO: Ngừng sử dụng chuẩn Polymycin B sulfat

Sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Polymycin B sulfat (SKS: WS.0109240) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không được tiếp tục sử dụng từ ngày 14/08/2018 Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông […]

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Dexamethason natri phosphat

Sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng, chất chính Dexamethason natri phosphat (SKS: WS.0218030.02) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 10/08/2018 Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông báo!

Thông báo: Lớp học “Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm lĩnh vực Dược theo tiêu chuẩn cập nhật GLP-WHO và ISO/IEC 17025:2017” (Đợt 2)

Kính gửi:  – Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm                   – Các Trung tâm Kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố Năm 2017, Tổ chức Quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho phiên bản năm 2005, đồng thời vào ngày […]

Thông báo: CHUẨN MỚI

Viện kiểm nghiệm Thuốc TW đã thiết lập được các dược liệu chuẩn và chất chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu và các chế phẩm đông dược. Dược liệu chuẩn: Hoàng đằng (Caulis et Radix Fibraureae) Lạc tiên (Herba Passiflorae foetidae) Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) Tang bạch bì (Cortex […]

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Imipenem

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Imipenem (SKS: 0114309.01) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 29/05/2018 Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông báo!

Thông báo về việc phát hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

VIỆN KIỆM NGHỆM THUỐC TW  TT DƯỢC ĐIỂN – DƯỢC THƯ VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm           Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (DĐVN V) do nhà xuất bản Y học phối […]

Thông báo: Lớp học “Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm lĩnh vực Dược theo tiêu chuẩn cập nhật GLP-WHO và ISO/IEC 17025:2017”

Kính gửi:  – Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm                   – Các Trung tâm Kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố Năm 2017, Tổ chức Quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho phiên bản năm 2005, đồng thời vào ngày 09/02/2018, Bộ […]

Thông báo: Khóa đào tạo “Kiểm soát chất lượng thuốc Đông dược – Dược liệu và phân biệt Dược liệu hay bị nhầm lẫn, giả mạo”

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ ngày 06 – 08/6/2018 với nội dung “Kiểm soát chất lượng thuốc Đông dược […]