Trang chủ » Thông báo »

Thông báo

Công văn số 1047/VKNTTW-KHTH: v/v báo cáo tổng kết năm của Hệ thống kiểm nghiệm

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố      Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của TTKN các tỉnh/thành phố trong việc tổng hợp số liệu báo cáo các cơ quan quản lý. Từ năm 2016, để đảm bảo thu được đầy đủ […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Lịch thi tuyển viên chức, Số báo danh & Nội quy thi tuyển viên chức 2016

Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW xin thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2016. Chi tiết: + Lịch thi tuyển + Số báo danh & Xếp phòng thi + Nội quy thi tuyển

Thông báo thay đổi giá bán một số chất chuẩn

Thông báo thay đổi giá bán một số chất chuẩn Áp dụng từ 22/8/2016 TT Tên chất chuẩn/ống chuẩn độ Nguồn gốc Giá cũ Giá mới Ghi chú 1. Erythromycin Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ –    Công bố hàm lượng theo 2 phương pháp HPLC và vi sinh vật. –    Hàm lượng theo pp […]

Thông báo: Quyết định về việc cho phép Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đào tạo chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ tiến sĩ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền […]

THÔNG BÁO: PHÁT HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM, LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI

Kính gửi: Các đơn vị Y – Dược trong cả nước Ngày 29 tháng 05 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 2033/QĐ-BYT về việc ban hành Dược thư Quốc gia Việt Nam, lần xuất bản thứ hai (DTQGVN II). DTQGVN II có hiệu lực kể từ ngày ký ban […]

Thông báo lớp học: “Phép thử xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật và Thực hành tốt phòng thí nghiệm Vi sinh vật theo tiêu chuẩn GLP-WHO”

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo 04 ngày, từ ngày 16 – 19/8/2016 với nội dung “Phép thử xác định […]

Thông báo lớp học: “Phép thử giới hạn nhiễm khuẩn, phép thử vô khuẩn và Thực hành tốt phòng thí nghiệm Vi sinh vật theo tiêu chuẩn GLP-WHO”

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo 05 ngày, từ ngày 01 – 05/8/2016 với nội dung “Phép thử giới hạn […]

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 – VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG Căn cứ: – Luật viên chức; – Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; – Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển […]

Thông báo về việc chuyển mẫu thử của chương trình TNTT EQAS

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Ngày 30/3/2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã có công văn số 06/VKNTTW-HP2.2 thông báo về việc tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm của hệ thống EQAS […]