Trang chủ » Thông báo »

Thông báo

Thông báo: Hội thảo về Dược liệu tại Cần Thơ (cập nhật)

Kính mời: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất, Kinh doanh, Phân phối Dược liệu và thuốc đông dược Hiện nay chất lượng dược liệu và thuốc từ dược liệu trên thị trường đang là vấn đề phải quan tâm: Dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; dược […]

Thông báo lớp học về Mỹ phẩm

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Mỹ phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ […]

Thông báo: Hội thảo về Dược liệu tại Cần Thơ

Kính mời: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất, Kinh doanh, Phân phối Dược liệu và thuốc đông dược Trên thị trường hiện nay chất lượng dược liệu và thuốc từ dược liệu đang là vấn đề phải quan tâm: Dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; […]

Thông báo lớp học “Hướng dẫn thẩm định và báo cáo số liệu phương pháp chuẩn độ thể tích”

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm                    Các Trung tâm Kiểm nghiệm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 05/04/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: – Fax: 04.32669112 – mail: chatchuan.vkn@gmail.com – Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy […]

Thông báo về việc Tổ chức chương trình TNTT của hệ thống EQAS

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là đơn vị thực hiện hợp phần 2.2. “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc” thuộc Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, […]

Thông báo lớp học “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                       Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới  Quý đơn vị kế hoạch tổ chức […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 02/03/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy acetic acid 160994 […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Chuẩn DĐVN Rotundin SKS: 0213141 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Rotundin SKS: 0316141.01 có hàm lượng theo phương pháp UV-VIS: 96,16 % C21H25NO4 (nguyên trạng) Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2016