Trang chủ » Thông báo »

Thông báo

Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2015 (Bản thảo)

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố                 Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Ban Kỹ thuật xin kính gửi bản thảo “Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2015” Kính đề nghị các Trung tâm/ Công ty/ Doanh nghiệp dành […]

Thông báo hủy lô chất chuẩn

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo:  Sau khi kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Citicolin natri SKS: WS.0113298.01 không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô. Thông báo trên có hiệu […]

Giấy mời tham dự “Tổng kết Chương trình đánh giá năng lực Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2015”

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố                 Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Để tổng kết, đánh giá kết quả thử nghiệm thành thạo của các phép thử đã triển khai trong Chương trình Thử nghiệm thành thạo […]

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG THAY ĐỔI LOGO

Kính gửi:  – Các cơ quan hữu quan; – Các đơn vị trong hệ thống Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm; – Các Doanh nghiệp và cá nhân. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo về việc thay đổi biểu tượng (Logo) của Viện. Biểu tượng (Logo) mới của Viện Kiểm nghiệm […]

Biểu mẫu “Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn”

Viện Kiểm nghiệm thuốc TW xin thông báo. Các Trung tâm, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ. Đề nghị các đơn vị mua chất chuẩn và ống chuẩn độ, điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn” […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

  Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau: Chuẩn chính Praziquantel SKS: 0103166 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Praziquantel SKS: WS.0215166.01, có hàm lượng: 100,10 % […]

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương dự kiến thay đổi biểu tượng (Lô gô)

Trong thời gian sắp tới, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương dự kiến sẽ chuyển sang dùng biểu tượng đại diện (logo) mới. Thiết kế biểu tượng đại diện (logo) mới Khi chính thức đưa vào sử dụng biểu tượng mới, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sẽ có thông báo tới các đơn vị […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

  Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau: Chuẩn DĐVN Cefaclor SKS: 0309042 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Cefaclor SKS: 0415042.02, có hàm lượng: 92,69 % […]

Thông báo: Dán lại nhãn, thay đổi thông tin và hủy lô chất chuẩn ngày 19/6/2015

  Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau: 1. Chuẩn PTN L-Tryptophan SKS: 0100060 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành L-Tryptophan SKS: 0215060.01, có hàm lượng: 99,12% C11H12N2O2 […]

Thông báo lớp học “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                          Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ […]