Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo lớp học “Thẩm định đánh giá tạp chất trong thuốc bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)”

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố                  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo Kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào […]

Thông báo lớp học “Xác định một số chất màu bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm và các kim loại nặng (Chì, Thủy ngân, Arsen, Cadimi) trong thuốc đông dược, dược liệu và mỹ phẩm”

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm                  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo Kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ ngày […]

Thông báo lớp học “Đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017”

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm                  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ ngày […]

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Clindamycin phosphat

Sau khi kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Clindamycin phosphat (SKS: WS.0213205.03) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019. Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông báo!

Thông báo Đính chính: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                 CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Ngày 08/04/2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã gửi tới quý đơn vị công văn số 236/VKNTTW-KHĐT thông báo Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019 bao […]

Thông báo: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                 CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Để tiếp tục nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm […]

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Citicolin natri

Sau khi kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Citicolin Natri (SKS: 0318298.03) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 03/04/2019. Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông báo!

Thông báo: Báo cáo tổng kết năm

Kính gửi: Viện KN thuốc TP. Hồ Chí Minh & TTKN các tỉnh/thành phố Từ năm 2019, để đảm bảo thu được đầy đủ số liệu báo cáo về tình hình chất lượng thuốc ở các tỉnh/thành phố cũng như có số liệu về trình độ, năng lực kỹ thuật của Hệ thống làm căn […]

Thông báo: Hội nghị kiểm nghiệm 2019

Kính gửi:            Trung tâm kiểm nghiệm các Tỉnh, Thành phố;           Các Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm. Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng một số công tác trọng tâm năm 2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc […]

THÔNG BÁO: DƯỢC LIỆU CHUẨN MỚI

Các dược liệu được thiết lập mới: Tên dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Khối lượng Dạng đóng gói Bạch hoa xà thiệt thảo Herba Hedyotis diffusae CC 0118 092.01 CV 0218 092.01 10 g Gói Gừng Rhizoma Zingiberis CC 0118 075.01 2 g Lọ Nghệ Rhizoma Curcumae longae CC 0118 090.01 2g Lọ […]