Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thăm dò ý kiến về việc tổ chức lớp học Hội nghị ASEAN- USP lần thứ 4

    Ban tổ chức Hội nghị khoa học ASEAN- USP lần thứ 4 – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương phối hợp cùng Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ (USP) – xin trân trọng thông báo. Hội nghị ASEAN – USP là Hội nghị khoa học quốc tế được tổ chức hàng năm nhằm […]

CV 3256/QLD-CL về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu

  Ngày 17/03/2014 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhận được công văn số 3256/QLD-CL từ Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết. […]

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG, ĐỢT 1 – 2014

Thực hiện công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu trước khi lưu thông phân phối trên thị trường (tiền kiểm), các đơn vị trong Hệ thống Kiểm nghiệm đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng các […]

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2014

  Những năm qua, Hệ thống Kiểm nghiệm Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Bên cạnh đó, hệ thống các phòng kiểm nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất dược […]

Giải cầu lông ngành Kiểm nghiệm lần thứ III

  Download: – Thông báo tổ chức giải – Đơn đăng ký

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo danh sách mẫu thuốc tiền kiểm không đạt chất lượng năm 2013. Bao gồm 14 thuốc, xin vui lòng download Danh sách cụ thể để biết chi tiết. Download: DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ – 2014

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG      Trân trọng kính mời các công chức, viên chức công tác tại Viện đã nghỉ hưu tới dự buổi họp mặt thân mật nhân dịp mừng Xuân Giáp Ngọ, năm 2014      Thời gian: 09giờ30, Thứ Sáu, ngày 17/01/2014           […]

Báo cáo tổng hợp Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————     THÔNG BÁO   Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO SO SÁNH […]