Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG, ĐỢT 1 – 2014

Thực hiện công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu trước khi lưu thông phân phối trên thị trường (tiền kiểm), các đơn vị trong Hệ thống Kiểm nghiệm đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng các […]

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2014

  Những năm qua, Hệ thống Kiểm nghiệm Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Bên cạnh đó, hệ thống các phòng kiểm nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất dược […]

Giải cầu lông ngành Kiểm nghiệm lần thứ III

  Download: – Thông báo tổ chức giải – Đơn đăng ký

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo danh sách mẫu thuốc tiền kiểm không đạt chất lượng năm 2013. Bao gồm 14 thuốc, xin vui lòng download Danh sách cụ thể để biết chi tiết. Download: DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ – 2014

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG      Trân trọng kính mời các công chức, viên chức công tác tại Viện đã nghỉ hưu tới dự buổi họp mặt thân mật nhân dịp mừng Xuân Giáp Ngọ, năm 2014      Thời gian: 09giờ30, Thứ Sáu, ngày 17/01/2014           […]

Báo cáo tổng hợp Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————     THÔNG BÁO   Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO SO SÁNH […]

CV 1200/VKNTTW-KH: V/v chế độ báo cáo về việc thực hiện tiền kiểm chất lượng thuốc nhập khẩu

  Download: – Công văn số 1200/VKNTTW-KH – Biểu mẫu báo cáo    

Giấy mời Hội thảo Tổng kết Chương trình đánh giá năng lực Thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  29 tháng 11 năm 2013   GIẤY MỜI       Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/ THÀNH PHỐ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH […]

Giấy mời Hội thảo Tăng cường năng lực nghiên cứu Tương đương sinh học thuốc Generic tại Việt Nam

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  29 tháng 11 năm 2013   GIẤY MỜI Kính gửi: CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Viện […]

CV 13719/QLD-CL về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu

Ngày 30/08/2013 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhận được công văn số 13719/QLD-CL từ Cục Quản lý dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết. Vui lòng tải bản scan của Công văn tại đây.