Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Giải cầu lông ngành Kiểm nghiệm lần thứ III

  Download: – Thông báo tổ chức giải – Đơn đăng ký

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo danh sách mẫu thuốc tiền kiểm không đạt chất lượng năm 2013. Bao gồm 14 thuốc, xin vui lòng download Danh sách cụ thể để biết chi tiết. Download: DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ – 2014

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG      Trân trọng kính mời các công chức, viên chức công tác tại Viện đã nghỉ hưu tới dự buổi họp mặt thân mật nhân dịp mừng Xuân Giáp Ngọ, năm 2014      Thời gian: 09giờ30, Thứ Sáu, ngày 17/01/2014           […]

Báo cáo tổng hợp Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————     THÔNG BÁO   Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO SO SÁNH […]

CV 1200/VKNTTW-KH: V/v chế độ báo cáo về việc thực hiện tiền kiểm chất lượng thuốc nhập khẩu

  Download: – Công văn số 1200/VKNTTW-KH – Biểu mẫu báo cáo    

Giấy mời Hội thảo Tổng kết Chương trình đánh giá năng lực Thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  29 tháng 11 năm 2013   GIẤY MỜI       Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/ THÀNH PHỐ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH […]

Giấy mời Hội thảo Tăng cường năng lực nghiên cứu Tương đương sinh học thuốc Generic tại Việt Nam

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  29 tháng 11 năm 2013   GIẤY MỜI Kính gửi: CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Viện […]

CV 13719/QLD-CL về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu

Ngày 30/08/2013 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhận được công văn số 13719/QLD-CL từ Cục Quản lý dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết. Vui lòng tải bản scan của Công văn tại đây.

CV 8121/QLD-CL về việc kiểm tra, giám sát thuốc trên thị trường

 Ngày 03/06/2013 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhận được công văn số 8121/QLD-CL từ Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết.  Vui lòng tải bản scan của Công văn […]

Thông báo tổ chức lớp học: “Phát hiện một số chất thuộc nhóm Glucocorticoid trộn trái phép trong mỹ phẩm bằng phương pháp TLC và HPLC”

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  25 tháng 10 năm 2013    THÔNG BÁO   Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm                                                                 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin […]