Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

CV 8121/QLD-CL về việc kiểm tra, giám sát thuốc trên thị trường

 Ngày 03/06/2013 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhận được công văn số 8121/QLD-CL từ Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết.  Vui lòng tải bản scan của Công văn […]

Thông báo tổ chức lớp học: “Phát hiện một số chất thuộc nhóm Glucocorticoid trộn trái phép trong mỹ phẩm bằng phương pháp TLC và HPLC”

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày  25 tháng 10 năm 2013    THÔNG BÁO   Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm                                                                 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin […]

Thông báo tổ chức đào tạo Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013   THÔNG BÁO Kính gửi:    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                     CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH […]

Thông báo tổ chức khóa đào tạo Đánh giá Tương đương sinh học

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013   THÔNG BÁO Kính gửi: CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM   Viện Kiểm nghiệm […]

Thông báo bổ sung về Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013

    Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo tới toàn thể các Đơn vị trên toàn quốc đã đăng ký tham gia Thử nghiệm thành thạo năm 2013 về việc gửi kết quả Thử nghiệm thành thạo như sau: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã gửi mẫu Thử nghiệm thành thạo […]

Công đoàn: Thông báo tổ chức nghỉ mát hè 2013

  THÔNG BÁO (V/v tổ chức đi du lịch nghỉ mát hè 2013)  ———– – Căn cứ vào chương trình công tác Công đoàn năm 2013. – Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Viện. – Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Viện và Công đoàn quý II/2013 – Qua tìm hiểu […]

CV về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.

    BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW Số: 472/VKNTTW-KHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————      Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013   Kính gửi :   Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh                     Trung tâm Kiểm […]

Thông báo lần 2: HỘI NGHỊ KHOA HỌC ASEAN – USP 2013

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW Số: 402/VKNTTW-KHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————      Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013   THÔNG BÁO LẦN 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC ASEAN – USP 2013 (Ngày 10-11 tháng 6 năm 2013 […]

Thông báo lớp học: Phát hiện một số dược liệu hay bị nhầm lẫn, giả mạo và không đạt chất lượng

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi:         Các Trung tâm Kiểm nghiệm        Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn […]

Thông báo lần 2: Chương trình đào tạo của Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW Số: 401/VKNTTW-KHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————      Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013     THÔNG BÁO LẦN 2 (Chương trình đào tạo của Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ)   Kính […]