Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo lớp học: Đánh giá và thẩm định phương pháp phân tích & Phát triển và thẩm định phương pháp thử độ hòa tan

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi:         Các Trung tâm Kiểm nghiệm Các Doanh nghiệp Dược Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới […]

Thông báo: HỘI NGHỊ KHOA HỌC ASEAN – USP 2013

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC ASEAN – USP 2013 Ngày 10-11 tháng 6 năm 2013 tại thành phố Hà Nội Kính gửi:          Các Trung tâm […]

Quyết định 895/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 về việc khen thưởng các cá nhân/ tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc năm 2012.

Trích Quyết định 895/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 về việc khen thưởng các cá nhân/ tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc năm 2012.                     BỘ Y TẾ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Số: 895/QĐ-BYT                                        […]

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2013

                                  BỘ Y TẾ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              TRUNG ƯƠNG                                                ———-***———-   THÔNG BÁO      Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc […]

Công đoàn: Thông báo tổ chức nghỉ dưỡng 8/3.

THÔNG BÁO (V/v tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng 8/3)  ———– – Căn cứ vào chương trình công tác Công đoàn năm 2013. – Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Viện. – Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Viện và Công đoàn quý I/2013 – Qua tìm hiểu chương trình […]

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý xây dựng dự thảo “Tiêu chuẩn và bản điểm xếp hạng các đơn vị Kiểm nghiệm, kiểm định”

Ngày 19/02/2013 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương nhận được công văn số 2124/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc xây dựng tiêu chuẩn và bảng điểm xếp hạng các đơn vị Kiểm nghiệm, kiểm định. Để hoàn thiện các nội dung liên quan, đề nghị các Trung tâm Kiểm nghiệm trong toàn quốc […]

MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ – 2013

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG:        Trân trọng kính mời các cán bộ, viên chức công tác tại Viện nay đã nghỉ hưu tới dự buổi họp mặt thân mật nhân dịp mừng Xuân Quý Tỵ, năm 2013 Thời gian: 09giờ30, Thứ Năm, ngày 31/01/2013                  (Ngày 20 tháng Chạp năm […]

Thông báo mở lớp đào tạo: Thẩm định phương pháp vi sinh (Tổ chức tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu long)

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO   Kính gửi: Các Doanh nghiệp Dược Trong tháng 10/2012 và tháng 11/2012 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức 03 khoá học […]

Thông báo mở lớp đào tạo: Thẩm định phương pháp vi sinh (Đợt 3)

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO   Kính gửi: Các Doanh nghiệp Dược     Theo yêu cầu của một số đơn vị chưa được tham gia 02 khoá đào tạo […]

Thông báo mở lớp đào tạo: Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và GLP

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi:          Các Trung tâm Kiểm nghiệm Các Doanh nghiệp Dược Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quí đơn […]