Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo mở lớp đào tạo: Một số nội dung cơ bản của công tác kiểm tra chất lượng về mỹ phẩm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm   Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng […]

Thông báo – V/v: Công bố kết quả chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2011

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———- BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG     Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 20112 THÔNG BÁO Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ […]

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2012

THÔNG BÁO   Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2011. Triển khai công tác năm 2012” với một số nội dung chính sau đây : – Tổng kết công tác kiểm tra, giám […]

Thông báo đăng kí thành viên

Hiện nay, website của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương bắt đầu đi vào hoạt động. Để theo dõi được các thông tin nội bộ cá nhân có nhu cầu cần phải đăng kí thành viên trong phần “Đang kí” mới.