Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo: Khóa đào tạo “Phương pháp phân loại, kiểm tra và đánh giá tiểu phân trong phòng sạch”

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                   Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2018

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2018 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 0243 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

Sau khi kiểm tra chất lượng theo định kỳ, các chất chuẩn sau không đạt yêu cầu chất lượng theo qui định. Do vậy, các lô chuẩn này không còn hiệu lực sử dụng. Tên chuẩn Số kiểm soát Ngày hết hiệu lực Cefotaxim Natri 0514043.03 05/02/2018 Penicilin G K 0215001.02 24/10/2017 Penicilin G Na […]

Thông báo: Hội thảo “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2017 và triển khai công tác năm 2018”

GIẤY MỜI Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố. Các Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm. Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng một số công tác trọng tâm năm 2018 của Hệ thống kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức […]

Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2017 (Bản thảo)

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố                  Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Ban Kỹ thuật xin kính gửi bản thảo “Báo cáo tổng kết chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên […]

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn Dược điển Việt Nam

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Cloroquin phosphat (SKS: 0213161.02) và Cefaclor (SKS: 0415042.02) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, 2 lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 21/11/2017 Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng […]

Thông báo: V/v áp dụng tiêu chuẩn quốc gia của 25 dược liệu sau chế biến

Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia của 25 dược liệu sau chế biến. Đề nghị các Cơ sở kiểm nghiệm trên cả nước nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn này trong kiểm tra chất lượng dược liệu […]

Thông báo: Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

Download: Giấy triệu tập NCS 2017 Quyết định công nhận trúng tuyển NCS 2017

Thông báo: CHẤT CHUẨN MỚI (Cập nhật)

Viện kiểm nghiệm Thuốc TW đã cung cấp được các chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu và các chế phẩm chứa Nhân Sâm, Tam Thất: Ginsenosid Rb1: 10mg/ lọ; Hàm lượng: 88,59%, nguyên trạng Ginsenosid Rg1: 10mg/lọ; Hàm lượng: 94,05%, nguyên trạng Các đơn vị có nhu cầu có thể […]

Thông báo: CHẤT CHUẨN MỚI

Viện kiểm nghiệm Thuốc TW đã thiết lập được các chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu và các chế phẩm chứa Nhân Sâm, Tam Thất: Notoginsenosid R1 Ginsenosid Rb1 Ginsenosid Rg1 Thời gian cung cấp: Trước 15/10/2017 Các đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ đặt hàng trước […]