Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2017

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                 CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Ngày 10/4/2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã gửi Công văn số 231/VKNTTW-KHĐT thông báo về việc tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh […]

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn DĐVN Norfloxacin

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Norfloxacin SKS: 0208148 không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 11/07/2017. Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Trân trọng thông báo!

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 (Cập nhật)

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 Thông báo này thay thế cho Thông báo số 205/TB-VKNTTW ngày 28/3/2017 về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa […]

Thông báo: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2017

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Để tiếp tục nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm thuốc […]

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Clavulanat kali SKS: WS 0415251.02 có hàm lượng không ổn định, do vậy lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017. Trân trọng thông báo! Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Thông báo: Lớp học “Phép thử xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật và Thực hành tốt phòng thí nghiệm vi sinh vật theo tiêu chuẩn GLP-WHO”

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khóa đào tạo 04 […]

Thông báo: Lớp học “Phép thử giới hạn nhiễm khuẩn, phép thử vô khuẩn và Thực hành tốt phòng thí nghiệm vi sinh vật theo tiêu chuẩn GLP-WHO”

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo 05 […]

Thông báo: Lớp học “Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                       Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới  Quý đơn vị kế hoạch tổ chức […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 2016

Download: Lịch bảo vệ đề cương NCS 2016