Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo: Lớp học “Phép thử giới hạn nhiễm khuẩn, phép thử vô khuẩn và Thực hành tốt phòng thí nghiệm vi sinh vật theo tiêu chuẩn GLP-WHO”

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo 05 […]

Thông báo: Lớp học “Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                       Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới  Quý đơn vị kế hoạch tổ chức […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 2016

Download: Lịch bảo vệ đề cương NCS 2016

Thông báo: Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016

Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016

Thông báo: Danh sách người dự tuyển, lịch xét tuyển NCS và thành lập hội đồng tuyển sinh 2016

Thông báo danh sách người dự tuyển và lịch xét tuyển NCS năm 2016 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký  xét tuyển NCS năm 2016

Thông báo v/v triển khai công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống kiểm nghiệm

Kính gửi: – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh; – Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố; – Các Công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm.       Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng […]

Công văn số 1047/VKNTTW-KHTH: v/v báo cáo tổng kết năm của Hệ thống kiểm nghiệm

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố      Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của TTKN các tỉnh/thành phố trong việc tổng hợp số liệu báo cáo các cơ quan quản lý. Từ năm 2016, để đảm bảo thu được đầy đủ […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Lịch thi tuyển viên chức, Số báo danh & Nội quy thi tuyển viên chức 2016

Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW xin thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2016. Chi tiết: + Lịch thi tuyển + Số báo danh & Xếp phòng thi + Nội quy thi tuyển