Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 26/04/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT TÊN 1 Bình vôi (Tuber Stephaniae) 2 Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 3 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4 Câu kỷ tử (Fructus Lycii) 5 Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae) 6 Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 7 Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 8 Đảng […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/04/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên 1 Tam thất (Radix Panasis notoginseng) 2 Sinh địa (Radix Rhemanniae glutinosae) Ghi chú: + Tam thất: nhập mới + Sinh địa bổ sung thêm số lượng

Danh sách chuẩn cập nhật: 05/04/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: – Fax: 04.32669112 – mail: chatchuan.vkn@gmail.com – Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 02/03/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy acetic acid 160994 […]

Danh sách chuẩn dược liệu cập nhật: 23/02/2016

STT TÊN 1 Bình vôi (Tuber Stephaniae) 2 Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 3 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4 Câu kỷ tử (Fructus Lycii) 5 Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae) 6 Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 7 Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 8 Đảng sâm (Radix Codonopsis) 9 Địa hoàng (Radix Rhemanniae glutinosae) 10 Đương […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Chuẩn DĐVN Rotundin SKS: 0213141 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Rotundin SKS: 0316141.01 có hàm lượng theo phương pháp UV-VIS: 96,16 % C21H25NO4 (nguyên trạng) Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2016

Danh sách chuẩn cập nhật: 13/01/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017   4- phenoxy acetic […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 21/12/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 15/12/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy acetic […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 11/11/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy […]