Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 13/06/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g)  1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10 2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10 3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10 4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10 5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10 6 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 06/06/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g)  1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10 2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10 3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10 4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10 5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10 6 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 31/05/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g)  1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10 2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10 3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10 4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10 5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10 6 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 23/05/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g)  1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10 2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10 3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10 4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10 5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10 6 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 10/05/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên Dược liệu Tên khoa học 1 Bình vôi Tuber Stephaniae 2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 6 Đại hoàng Rhizoma Rhei 7 Đan sâm […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 06/05/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: – Fax: 04.32669112 – mail: chatchuan.vkn@gmail.com – Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 26/04/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT TÊN 1 Bình vôi (Tuber Stephaniae) 2 Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 3 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4 Câu kỷ tử (Fructus Lycii) 5 Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae) 6 Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 7 Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 8 Đảng […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/04/2016

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ STT Tên 1 Tam thất (Radix Panasis notoginseng) 2 Sinh địa (Radix Rhemanniae glutinosae) Ghi chú: + Tam thất: nhập mới + Sinh địa bổ sung thêm số lượng

Danh sách chuẩn cập nhật: 05/04/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: – Fax: 04.32669112 – mail: chatchuan.vkn@gmail.com – Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 02/03/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy acetic acid 160994 […]