Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

Danh sách chuẩn dược liệu cập nhật: 23/02/2016

STT TÊN 1 Bình vôi (Tuber Stephaniae) 2 Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 3 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4 Câu kỷ tử (Fructus Lycii) 5 Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae) 6 Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 7 Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 8 Đảng sâm (Radix Codonopsis) 9 Địa hoàng (Radix Rhemanniae glutinosae) 10 Đương […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Chuẩn DĐVN Rotundin SKS: 0213141 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Rotundin SKS: 0316141.01 có hàm lượng theo phương pháp UV-VIS: 96,16 % C21H25NO4 (nguyên trạng) Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2016

Danh sách chuẩn cập nhật: 13/01/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017   4- phenoxy acetic […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 21/12/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 15/12/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy acetic […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 11/11/2015

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 13/10/2015

  Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 10/08/2015

Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol   WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248   Hủy lô 5 – fluorouracil   0106198 31/12/2017   Acetylcystein 0109260   31/12/2017   Acetyltryptophan   WS 0109261 31/12/2017   Acid ascorbic   WS.0212031.02(05.11) […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 26/06/2015

Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 Sx 2015 4- phenoxy acetic acid 160994 4-Cloroacetanilid WS.0108248 Tạm ngừng xuất 5 – fluorouracil 0106198 31/12/2017 Acetylcystein 0109260 31/12/2017 Acetyltryptophan WS 0109261 31/12/2017 Acid ascorbic WS.0212031.02(05.11) 31/12/2015 Acid aspartic 0100081 31/12/2018 Acid folic 0212044.02 31/12/2018 Acid glutamic 0100073 […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 04/06/2015

  Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4- phenoxy acetic acid 160994 4-Cloroacetanilid WS.0108248 Tạm ngừng xuất 5 – fluorouracil 0106198 31/12/2017 Acetylcystein 0109260 31/12/2017 Acetyltryptophan WS 0109261 31/12/2017 Acid ascorbic WS.0212031.02(05.11) 31/12/2015 Acid aspartic 0100081 31/12/2018 Acid folic 0212044.02 31/12/2018 Acid glutamic 0100073 31/12/2018 Acid mefenamic 0102155 […]