Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

Danh sách chuẩn cập nhật 23-04-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Danh sách chuẩn cập nhật 30-01-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.   Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS […]

Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Kali clavulanat

Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin thông báo: Chất chuẩn Kali clavulanat SKS: WS.0211252.01 có hàm lượng ghi trên nhãn là: 40,90 % C8H9NO5 (Acid clavulanic), tính theo nguyên trạng. Sau khi kiểm tra định kỳ hàm lượng đã bị thay đổi. Nay Khoa TLCC & CĐC xin thông báo dán lại nhãn và […]

Danh sách chuẩn cập nhật 12-12-2012

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Danh sách chuẩn cập nhật 30-10-2012

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 12/2011   Acid ascorbic   […]

Danh sách chuẩn cập nhật 30-09-2012

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 12/2011   Acid ascorbic   […]

Thông báo thu hồi chất chuẩn Doxycyclin hyclat

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy chuẩn PTN Doxycyclin hyclat SKS: WS.0410035.02 không đạt yêu cầu về độ ổn định theo qui định của VKN/TT/21.20, do vậy VKN thông báo thu hồi chất chuẩn nói trên. Yêu cầu các đơn vị còn […]

Danh sách chuẩn cập nhật 30-8-2012

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 12/2011   Acid ascorbic   […]

Danh sách chuẩn tháng 7-2012

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 12/2011   Acid ascorbic-   […]

Thông báo: Thay đổi thông tin chất chuẩn Methylparaben MP

Khoa TLCC & CĐC xin thông báo: Chất chuẩn điểm chảy Methylparaben MP SKS: HC.0107211 có điểm chảy ghi trên nhãn và chứng chỉ là:  126oC  ± 0,8oC, sau khi kiểm tra định kỳ đã được dán lại nhãn, thay đổi SKS và đổi lại chứng chỉ với các thông tin mới như sau: Methylparaben SKS: HC.0212211.01(03.07) […]