Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

Thông báo: Thay đổi thông tin chất chuẩn Methylparaben MP

Khoa TLCC & CĐC xin thông báo: Chất chuẩn điểm chảy Methylparaben MP SKS: HC.0107211 có điểm chảy ghi trên nhãn và chứng chỉ là:  126oC  ± 0,8oC, sau khi kiểm tra định kỳ đã được dán lại nhãn, thay đổi SKS và đổi lại chứng chỉ với các thông tin mới như sau: Methylparaben SKS: HC.0212211.01(03.07) […]

Danh mục chất chuẩn Viện Kiểm nghiệm thuốc TW

Để đáp ứng nhu cầu thông tin về hệ thống chất chuẩn sản xuất tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin đăng tải danh sách chất chuẩn hiện có tại Viện. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. TT […]