Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc »

Chất lượng thuốc

Đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc khớp

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa đình chỉ lưu hành và yêu cầu nhà sản xuất khẩn trương thu hồi một số loại thuốc hoàn do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đó là thuốc thấp khớp tê bại đơn, số lô 02/10/10 do […]

Đình chỉ lưu hành thuốc bột Cefi xime Uphace 100

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc bột Cefi xime Uphace 100, lô sản xuất 010211, ngày sản xuất 11/02/2011, hạn dùng 11/02/2013, số đăng ký: VD – 7608- 09 do Công […]

Rút số đăng ký 3 loại thuốc decolgen

Cục Quản lý dược vừa có quyết định rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam. Đó là thuốc Decolgen Forte PS, số đăng ký: VD-5701-08; Decolgen No Drowse, số đăng ký: VD-5702-08; Decolgen Syrup, số đăng ký: VD-13691-10. Decolgen No […]