Trang chủ » Thông tin » Đào tạo Tiến sỹ »

Đào tạo Tiến sỹ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2018

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2018 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 0243 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

Download: Giấy triệu tập NCS 2017 Quyết định công nhận trúng tuyển NCS 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 (Cập nhật)

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 Thông báo này thay thế cho Thông báo số 205/TB-VKNTTW ngày 28/3/2017 về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]

Thông báo: Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 2016

Download: Lịch bảo vệ đề cương NCS 2016

Thông báo: Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016

Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016

Thông báo: Danh sách người dự tuyển, lịch xét tuyển NCS và thành lập hội đồng tuyển sinh 2016

Thông báo danh sách người dự tuyển và lịch xét tuyển NCS năm 2016 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký  xét tuyển NCS năm 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043 9363 794 Email: khdt.vkn@gmail.com […]