Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Công văn 266/VKNTTW-KHTH: V/v kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Ranbaxy Laboratories Ltd. India sản xuất.

Công văn 266/VKNTTW-KHTH: V/v kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Ranbaxy Laboratories Ltd. India sản xuất.

 

 

Download:

– Công văn 266/VKNTTW-KHTH

– Công văn 4336/QLD-CL

Thảo luận