Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » CV 3256/QLD-CL về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu

CV 3256/QLD-CL về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu

 

Ngày 17/03/2014 Vin Kim nghim thuc Trung ương có nhận được công văn số 3256/QLD-CL từ Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL. Viện xin chia sẻ để các đơn vị trong hệ thống cùng biết.


Vui lòng tải bản scan của Công văn tại đây.

ơ

Thảo luận