Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn chiết từ dược liệu » Thông tin » DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 08/08/2019

DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 08/08/2019

chat-chuan-13-e1555987510586

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

Tên chất Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Ngày tái kiểm tra Đóng gói Hàm lượng Ghi chú
Ginsenosid Rb1 0117 C001.01 30/10/2019 10 mg/Lọ 88,59 %
Ginsenosid Rg1 0117 C002.01 30/10/2019 10 mg/Lọ 94,05 %
Notoginsenosid R1 0118 C003.01 30/06/2020 10 mg/Lọ 94%
Baicalin 0118 C004.01 30/06/2020 20 mg/Lọ 95.20%

Ghi chú: Các chất chuẩn được tái kiểm tra chất lượng theo thời gian đã công bố.

Các chất chuẩn sau khi tái kiểm tra đạt chất lượng tiếp tục có hiệu lực đến thời gian tái kiểm tra tiếp theo.

Thảo luận