Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 10/05/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 10/05/2016

chat chuan 2

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT Tên Dược liệu Tên khoa học
1 Bình vôi Tuber Stephaniae
2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae
3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori
4 Câu kỷ tử Fructus Lycii
5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae
6 Đại hoàng Rhizoma Rhei
7 Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae
8 Đảng sâm Radix Codonopsis
9 Địa hoàng Radix Rhemanniae glutinosae
10 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis
11 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae
12 Hoàng liên Rhizoma Coptidis
13 Huyền sâm Radix Scrophulariae sp
14 Huyết giác Lignum Draceana
15 Mạch nha Fructus Hordei germinatus
16 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae
17 Mộc hương Radix Saussureae lappae
18 Tam thất Radix Panasis notoginseng
19 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae
20 Thỏ ty tử Semen Cuscutae

Thảo luận