Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/04/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/04/2016

chat chuan 2

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT Tên
1 Tam thất

(Radix Panasis notoginseng)

2 Sinh địa

(Radix Rhemanniae glutinosae)

Ghi chú:

+ Tam thất: nhập mới

+ Sinh địa bổ sung thêm số lượng

Thảo luận