Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG, ĐỢT 1 – 2014

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG, ĐỢT 1 – 2014

alt

Thực hiện công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu trước khi lưu thông phân phối trên thị trường (tiền kiểm), các đơn vị trong Hệ thống Kiểm nghiệm đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng các mẫu thuốc theo yêu cầu. Mẫu thuốc không đạt chất lượng đợt 1 năm 2014 gồm có 12 thuốc, xin vui lòng download Danh sách cụ thể để biết chi tiết.

 

Download: DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1 – 2014

ô

Thảo luận