Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Vin Kim nghim thuc Trung ương xin thông báo danh sách mẫu thuốc tiền kiểm không đạt chất lượng năm 2013. Bao gồm 14 thuốc, xin vui lòng download Danh sách cụ thể để biết chi tiết.

Download: DANH SÁCH MẪU THUỐC TIỀN KIỂM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Thảo luận