Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Đình chỉ lưu hành thuốc Piroxicam 20mg

Đình chỉ lưu hành thuốc Piroxicam 20mg

Ngày 28/09/2012 sau khi có kết quả kiểm nghiệm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ra quyết định số 236/QĐ-QLD rút số đăng ký của thuốc Piroxicam capsules USP 20mg (SĐK: VN-11977-11) khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Thuốc Piroxicam capsules USP 20mg

 

Thuốc Piroxicam capsules USP 20mg có tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống viêm bị bị rút số đăng ký do Công ty Ozia Phamaceutical Pty., Ltd của Hàn Quốc đăng ký và do Công ty Flamingo Phamaceuticals Ltd., của Ấn Độ sản xuất.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện quyết định này./.

Thảo luận