Bạc nitrat

Tên chung quốc tế: Silver nitrate

Dạng thuốc và hàm lượng: Dung dịch nhỏ mắt bạc nitrat 1%.

Chỉ định: Dự phòng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh do Neisseria gonorrhoea hoặc Chlamydia trachomatis nếu không có sẵn tetracyclin.

Thận trọng: Tránh dùng các dung dịch cũ để lâu, đậm đặc; lau sạch thuốc rớt ở da, gần mắt để tránh nhuộm màu.

Liều lượng và cách dùng: Dự phòng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh: Nhỏ vào mắt của trẻ khi mới đẻ 2 giọt vào từng mắt, sau khi lau sạch mắt bằng gạc tiệt khuẩn.

Tác dụng không mong muốn: Kích thích da và niêm mạc; viêm kết mạc nhẹ; dùng lặp lại nhiều có thể gây biến màu da, đốt giác mạc và mù.

Độ ổn định và bảo quản: Để trong đồ đựng không phải là kim loại; tránh ánh sáng.

Bài này đã được đăng trong 21.1 Thuốc chống nhiễm khuẩn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.