Chuyên mục: 2.1 Thuốc giảm đau không opioid

Trừ paracetamol, các thuốc giảm đau không opioid đều có tác dụng chống viêm giảm đau nên được dùng trong các bệnh viêm khớp mạn (viêm khớp dạng thấp) nhưng thuốc không làm thay đổi được quá trình diễn biến của bệnh. Do vậy, phải dùng thêm các loại thuốc chống thấp khớp làm biến đổi bệnh gọi tắt là DMARD (disease-modifying anti rheumatismal drug) (Mục 2.4). Đau và viêm của đợt cấp bệnh gút được điều trị bằng một thuốc NSAID hoặc colchicin (Mục 2.3.1); một thuốc ức chế xanthin-oxydase dùng lâu dài để kiềm chế bệnh gút (Mục 2.3.2).

Alphachymotrypsin, lysozym, serratiopeptidase tác dụng chống viêm không rõ ràng. Corticosteroid chống viêm tốt được trình bày trong mục riêng. Các thuốc giảm đau không có thuốc phiện còn có tác dụng hạ sốt, para- cetamol thường được chọn đầu tiên.

2.1.1 Paracetamol (Acetaminophen)

2.1.2 Acid acetylsalicylic

2.1.3 Thuốc chống viêm không steroid (NSAID)