Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » GIAO BAN VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG (Tháng 8/2012)

GIAO BAN VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG (Tháng 8/2012)

Sáng ngày 03/08/2012, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức họp giao ban tháng 8. TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Viện, phụ trách các Khoa/Phòng/Trung tâm, Ban Chất lượng – Kỹ thuật và Ban Hiệu chuẩn.

 

 TS. Đoàn Cao Sơn chủ trì cuộc họp


     Mở đầu cuộc họp TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng tóm tắt tình hình công tác và đánh giá kết quả hoạt động của Viện trong tháng 07/2012. Đặc biệt, Viện trưởng nhấn mạnh công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống của Viện (1957-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

     Tiếp theo, PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu, Trưởng Ban Chất lượng – Kỹ thuật của Viện thông báo tình hình triển khai công tác khắc phục các điểm không phù hợp theo Biên bản đánh giá “Phòng thí nghiệm tiền đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới” do đoàn đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới kết luận. Đồng thời, Phó Giáo sư cũng đề nghị Lãnh đạo Viện và các Khoa/Phòng/Trung tâm rà soát lại các hoạt động và chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá ISO/IEC – 17025 của Vilas dự kiến tiến hành đánh giá lại hệ thống chất lượng của Viện vào tháng 9/2012.

 PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu điểm lại tình hình chất lượng Viện

 

     Sau đó, Phụ trách các Khoa/Phòng/Trung tâm báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất các kiến nghị đối với Lãnh đạo Viện. Ban Quản lý hợp phần 2.2 “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc” của Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ Toàn cầu thông báo tiến độ triển khai và đề nghị các Khoa/Phòng/Trung tâm trong Viện phối hợp một số công việc có liên quan đề đảm bảo cho hoạt động của Hợp phần 2.2 thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

     Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của các đơn vị, Viện trưởng đã kết luận buổi họp và tập trung lưu ý một số vấn đề sau:

1. Yêu cầu các đầu mối được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Viện (1957-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì khẩn trương triển khai các công việc có liên quan để đảm bảo cho buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

2. Tiếp tục duy trì công tác chuyên môn kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc theo đúng kế hoạch, đặc biệt lưu ý các kiểm nghiệm viên về hồ sơ kiểm nghiệm và kết quả kiểm nghiệm

3. Khẩn trương khắc phục các điểm không phù hợp của hệ thống chất lượng, tích cực rà soát và triển khai công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá lại của Vilas đối với hệ thống chất lượng của Viện.

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch và quy định.

     Kết thúc cuộc họp giao ban tháng 8/2012, TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện đã tiến hành công bố và trao phần thưởng cho 13 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 theo Quyết định số: 1423/Q Đ-BYT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

     Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

 Các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Thảo luận