Trang chủ » Thông tin » Nghiên cứu khoa học » HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VN DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VN DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Hội đồng Dược thư quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác biên soạn Dược thư quốc gia VN dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ hai (gọi tắt là DTCS 2). GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng biên soạn Dược thư quốc gia, chủ trì Hội nghị. Đại biểu tham dự Hội nghị còn có các giáo sư, phó giáo sư, ủy viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Trường, Bệnh viện … trực thuộc Bộ Y tế, cùng toàn thể các cán bộ của Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam.

alt

GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội thảo

Dược thư quốc gia VN dùng cho tuyến y tế cơ sở là tài liệu chính thống, chuẩn mực do Bộ Y tế ban hành, hướng dẫn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cho các thầy thuốc và cán bộ tuyến y tế cơ sở. Từ khi ra đời (năm 2007), DTCS 1 đã trở thành cuốn cẩm nang trong công việc hàng ngày của nhiều thầy thuốc và cán bộ tuyến y tế cơ sở.