Trang chủ » Thông tin » Nghiên cứu khoa học » HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC

Ngày 10/07/2014, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (KHCN-ĐT) – Bộ Y tế đã phối hợp với Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương (VKNTTW) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định điều kiện thực hiện nghiên cứu và quản lý nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học (TĐSH) của thuốc. Chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Ngô Quang – phó Cục trưởng Cục KHCN-ĐT, phó trưởng ban soạn thảo thông tư và TS. Trần Việt Hùng – Phó Viện trưởng VKNTTW, thành viên ban soạn thảo.

alt