Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Thuốc Voltaren 75mg của hãng Novartis bị làm giả

Thuốc Voltaren 75mg của hãng Novartis bị làm giả

Ngày 20 tháng 03 năm 2012, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã gửi Công văn số 301/VKNTTW-KH báo cáo Bộ Y tế về vấn đề thuốc tiêm Voltaren® 75mg của hãng Novartis bị làm giả. Theo nội dung trong Công văn đề cập, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm – Thực phẩm Hưng Yên đã gửi mẫu đến Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương mang tên: Voltarén® 75mg Solución inyectable, Lote 50799, Caducidad 03 2014; Novartis Farmacéutiaca, S.A. Gran via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona. Nhưng khi bóc nhãn đã dán trên ống thuốc tiêm thấy các dòng chữ còn mờ trên ống tiêm:

C.TY CPDP VĨNH PHÚC

DICLOFENAC

Diclofenac natri 75mg/3ml

T.b

Số lô SX:

HD:

VINPHACO

Trong Công văn, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW đề nghị Bộ y tế (Cục quản lý dược) xem xét và giải quyết theo quy định.

 

Thảo luận