Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương làm việc tại một số Trung tâm Kiểm nghiệm phía Bắc

Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương làm việc tại một số Trung tâm Kiểm nghiệm phía Bắc

Thực hiện kế hoạch công tác màng lưới và kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2018, trong tuần từ 03 – 12/10/2018, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã thành lập các đoàn công tác thăm và làm việc tại một số Trung tâm Kiểm nghiệm phía bắc: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hòa Bình; Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La; Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Thái Nguyên;  Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Bắc Kạn; Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Cao Bằng.

b1

b2

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện của các Trung tâm báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2018, phương hướng hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ năm đã được Sở Y tế giao; Thuận lợi, khó khăn trong triển khai công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc và phòng chống thuốc giả trên địa bàn tỉnh; Tình hình duy trì hoạt động của đơn vị theo tiêu chuẩn của ISO/IEC 17025:2005, kế hoạch chuyển đổi, cập nhật sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017,… và những góp ý, đề xuất với Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc hỗ trợ các Trung tâm về kinh phí hoạt động, kinh phí duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn trang thiết bị phân tích; Cung cấp tiêu chuẩn chất lượng phục vụ kiểm nghiệm mẫu; Hỗ trợ đào đạo chuyên môn, kỹ thuật; Chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm Kiểm nghiệm; Xếp loại các đơn vị sự nghiệp y tế khối kiểm nghiệm; Thu dịch vụ kiểm nghiệm theo Thông tư 35/2017/TT/BYT-BTC…

b3

b4

TS. Tạ Mạnh Hùng – Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Bắc Kạn và Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Cao Bằng

Phát biểu tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các Trung tâm đã đạt được trong thực hiện kế hoạch năm. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị phân tích còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng cán bộ công nhân viên của các trung tâm đã khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến cải tiến để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hạn chế tỷ lệ thuốc kém chất lượng trên địa bàn. Lãnh đạo Viện cũng ghi nhận những ý kiến góp ý, đề xuất của đơn vị, báo cáo với Lãnh đạo Bộ Y tế giải quyết hoặc phối hợp với các Sở Y tế và các đơn vị trong Hệ thống Kiểm nghiệm để hoàn thiện. Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đề nghị các Trung tâm với điều kiện hiện có nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018; Duy trì tốt hoạt động của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn của ISO/IEC 17025 và lập kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm đạt GLP; Huy động các nguồn lực để đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc. Lãnh đạo Viện cũng có ý kiến đề xuất với các Sở Y tế sớm phê duyệt quy chế tổ chức, điều lệ hoạt hoạt động của các Trung tâm kiểm nghiệm theo đúng nghị quyết của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Y tế phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, đồng thời tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho các trung tâm cả về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để Trung tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đã được Sở giao; Tạo điều kiện về kinh phí cho các Trung tâm xây dựng phòng thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu GLP theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Thông tư 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm.

Một số hình ảnh của các đoàn công tác:

b5

b6

b7

b8

b9

b10

Tin, bài: ThS. Cao Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng KHTH/VKNTTW.

Thảo luận