Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
Địa chỉ:
Số 48 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội.
Việt Nam
Email: it@nidqc.org.vn
Điện thoại: (04) 38252791
 Fax: (04) 38256911