Trang chủ » Thông tin » Tin trong ngành » Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Y tế năm 2012, tổng kết công tác 2011 và kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Y tế năm 2012, tổng kết công tác 2011 và kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Y tế năm 2012, tổng kết công tác 2011 và kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam. (http://www.moh.gov.vn)

alt

Thảo luận