Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Phát hiện 3 loại thuốc giả

Phát hiện 3 loại thuốc giả

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo phát hiện ba loại thuốc giả là Ampicillin 500 mg, Zenatop 250 và Voltaren 50 mg.

Theo đó, tất cả tên thuốc, số đăng ký và tên nhà sản xuất đều là giả. Cụ thể: 

Loại thứ nhất là thuốc viên nang Ampicillin 500 mg, Lô SX: 050508, HD: 05/2010, trên nhãn ghi SĐK: VNB-3512-05 của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa sản xuất. 

Loại thứ 2 là thuốc viên bao phim Zenatop 250 (Cefuroxime Acetil Tables USP), Lô SX: 0803004, Ngày SX: 21/3/2007, HD: 20/3/2010, trên nhãn ghi SĐK: VN-2005-06 của Công ty Clesstra Healthcare Pvt Ltd. India sản xuất và có nhãn phụ ghi Công ty CP dược phẩm TV. Pharm nhập khẩu.

Loại thứ ba là thuốc viên bao phim Voltaren 50 mg (Diclofenac), trên nhãn ghi Công ty Novatis sản xuất.

Để nhận biết thuốc giả, đối với thuốc Ampicillin là dòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng viết sai chữ “sử thành sữ”, thuốc Zenatop góc bên phải vỏ hộp ghi “1 x 10 TABLES” và thuốc Voltaren trên vỉ thuốc có đường cắt hờ ngang, dọc theo từng viên.

Cục quản lý dược yêu cầu các Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không buôn bán sử dụng các thuốc giả có dấu hiệu nhận biết được mô tả nêu trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định hiện hành về sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc; báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

(Thao ytecongdong.com.vn)


Thảo luận