Trang chủ » Giới thiệu » Lịch sử hình thành và phát triển » QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ yêu cầu thực tế và tầm quan trọng của việc kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc để phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân , Bộ trưởng Bộ Y tế ký Nghị định số 845-BYT/NĐ ngày 29/7/1957 về việc thành lập Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế, tổ chức tiền thân để hình thành Viện Kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và hệ thống kiểm nghiệm thuốc ngày nay.

– Ngày 13/4/1961, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 324/BYT-QĐ, chuyển Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ thành Viện Dược liệu trong đó có 2 khối: Khối Dược liệu và Khối Kiểm nghiệm;

– Ngày 04/01/1971, Hội đồng Chính phủ có Nghị định số 03/CP về việc sửa đổi và tổ chức lại bộ máy của Bộ Y tế, trong đó Khối kiểm nghiệm thuộc Viện Dược liệu được tách thành Viện Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế;

– Sau khi giải phóng miền nam, nước nhà được thống nhất, ngày 12/10/ 1977, Bộ Y tế có Quyết định số 1125/BYT-QĐ về việc tổ chức lại và thành lập Phân viện Kiểm nghiệm TP. HCM trực thuộc Viện Kiểm nghiệm để thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc ở các tỉnh phía nam của Việt Nam.

– Trước yêu cầu của công tác kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc trong thời kỳ mới – Thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 18/4/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 621/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định 49/2003/NĐ-CP, xác định đổi tên Viện Kiểm nghiệm thành Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã trải qua 50 năm (1957- 2007 ) hình thành và phát triển. Hệ thống kiểm nghiệm thuốc, trong đó Viện có vai trò chủ đạo đã trưởng thành và phát triển cùng với sự phát triển của ngành dược Việt Nam. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, Viện cùng với hệ thống kiểm nghiệm trên toàn quốc đã thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc đảm bảo cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Bài viết cùng chuyên mục

Thảo luận