Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Dược điển Việt Nam » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng bộ Y tế TTND.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định số 5171/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI.

Hội đồng gồm có:

* Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

* Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

  1. PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi – Viện trưởng Viện Dược liệu
  2. PGS.TS. Trần Việt Hùng – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh
  3. TS. Đoàn Hữu Thiển – Viện trưởng Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế
  4. PGS.BS. Phạm Vũ Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền
  5. DS. Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược
  6. TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ
  7. ThS. Nguyễn Đăng Lâm – Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

* Ủy viên Thư ký Hội đồng:

  1. ThS. Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam
  2. DS. Lê Thị Cẩm Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc – Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Hội đồng Dược điển Việt Nam VI còn bao gồm Ban thường trực Hội đồng và 07 ban chuyên môn có nhiệm vụ hướng dẫn triển khai thực hiện và theo dõi việc áp dụng Dược điển Việt Nam mới ban hành và xây dựng Dược điển Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Quyết định số 5171/QĐ-BYT

 

 

 

Thảo luận