Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Rút số đăng ký 3 loại thuốc decolgen

Rút số đăng ký 3 loại thuốc decolgen

Cục Quản lý dược vừa có quyết định rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Đó là thuốc Decolgen Forte PS, số đăng ký: VD-5701-08; Decolgen No Drowse, số đăng ký: VD-5702-08; Decolgen Syrup, số đăng ký: VD-13691-10.

Decolgen No Drowse

Decolgen Syrup

Các thuốc này do Công ty TNHH United Pharma Việt Nam đăng ký và sản xuất. Được biết, từ tháng 9.2010, decolgen forte PS, decolgen no drowse, decolgen syrup (PS) của Công ty United Pharma đã không còn sản xuất. Decolgen hiện nay trên thị trường là decolgen PE (phenylephrine).

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo khẩn đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc biết để thực hiện.

(Theo http://www.moh.gov.vn)

Thảo luận