Trang chủ » Cơ sở dữ liệu » ISO/IEC 17025 & GLP » Tài liệu về Sắc ký – CHROMBOOK

Tài liệu về Sắc ký – CHROMBOOK

T

 

rong ngành kiểm nghiệm, kỹ thuật sắc ký được ứng dụng rộng rãi và gần như hầu hết các chỉ tiêu quan trọng trong một tiêu chuẩn chất lượng của mỗi chế phẩm: Định tính, định lượng, tạp chất liên quan, độ tinh khiết… Ngoài ra, kỹ thuật sắc ký được nâng lên một tầm mới khi ứng dụng trong việc phân lập, tinh chế các chất bằng kỹ thuật sắc ký điều chế. alt

 

    Cuốn tài liệu ChromBook như muốn mở ra một thế giới về sắc ký, giúp cho độc giả có những góc nhìn mới hơn và hoàn thiện hơn về những kỹ thuật sắc ký đã và đang được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong lĩnh vực Kiểm nghiệm mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nữa.

 

    Chúng tôi xin gửi tới các đồng nghiệp cuốn tài liệu ChromBook này (file đính kèm) để mọi người cùng tìm hiểu và chia sẻ những quan điểm của mình về kỹ thuật sắc ký.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thảo luận