Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2012

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2012

THÔNG BÁO


 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2011. Triển khai công tác năm 2012” với một số nội dung chính sau đây :

– Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012.

– Tổng kết chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2011.

– Hướng dẫn triển khai Hợp phần “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc cho Hệ thống Kiểm nghiệm” thuộc Dự án “Hỗ trợ hệ thống Y tế” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ.

– Hội thảo khoa học về nhiệm vụ môi trường.

Địa điểm: Khách sạn Xanh Huế (số 2 – Lê Lợi, TP. Huế)

Thời gian: 03 ngày (từ 29 đến 31 tháng 3 năm 2012)

Thành phần : Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, các Cục/Vụ/Viện Bộ Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dược Việt Nam, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam, Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố, Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố và Phòng Kiểm tra chất lượng của các nhà máy đạt GMP trên toàn quốc.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Cao Sơn

Thảo luận